Upstream Gas

Binnen de programmalijn Upstream Gas zijn enige projecten in aanmerking gekomen voor TKI Toeslag. Deze projecten vindt u hieronder:

De voortgangsrapportage voor 2014 en de voortgangsrapportage voor de eerste helft van 2015 van de verschillende werkpakketten zijn ook beschikbaar (pdf).