Small Scale LNG

Nationaal LNG Veiligheidsprogramma

Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma is in 2014 opgericht, om de kennis over de veiligheidsaspecten van LNG (Liquefied Natural Gas ofwel vloeibaar aardgas) te vergroten. LNG is schoner en stiller dan traditionele transportbrandstoffen. Overheid en bedrijfsleven werken daarom samen aan de introductie van LNG, als brandstof voor scheepvaart en zwaar wegtransport. Veiligheid is daarbij een eerste voorwaarde. Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma is een initiatief van het Nationaal LNG Platform, in samenwerking met TNO, NEN, Vopak, Gasunie, Shell, GDZ SUEZ, Rolande, RIVM en de Rijksoverheid.

In het kader van dit veiligheidsprogramma is een factsheet opgesteld met informatie over de precieze activiteiten. Deze kan hier worden geraadpleegd (pdf).

Ook is er een tussenrapportage beschikbaar als pdf.

LNG Dialoog

In april 2014 is de LNG Dialoog tot stand gekomen. Deze dialoog heeft als doel om samen met een aantal NMO’s, het Nationaal LNG Platform en TNO te komen tot een gezamenlijk feiten document over de milieu effecten van de inzet van LNG als transportbrandstof (wegtransport en scheepvaart). Op basis van dit feiten document willen de partijen komen tot afspraken over de stappen die gezet kunnen worden om de bijdrage van LNG aan de verduurzaming van het zware transport te optimaliseren. De resultaten van dit proces kunnen ook weer gebruikt worden als basis voor het programmeren van de R&D inspanning rond de inzet van LNG.

De Dialoog is ondertussen afgerond en de partijen zijn tot de volgende gezamenlijke conclusie gekomen:

Op basis van de dialoog over de inzet van LNG in het zware transport hebben de betrokken partijen besloten zich samen in te gaan zetten voor:

  • De versnelde invoering van LNG in de scheepvaart. Met name de vervanging van de motoren in oudere binnenvaartschepen door LNG-motoren levert veel milieuwinst op.
  • De versnelde vervanging van oudere trucks door nieuwe EURO VI-trucks.
  • De stimulering van de inzet van LBM met name ten behoeve van de scheepvaart.

Het volledige persbericht en de resultaten van de dialoog zijn te raadplegen als PDF.