CCUS

CCUS staat voor Carbon Capture Utilization & Storage, en is een programmalijn die zich bezighoudt met mogelijkheden tot (duurzaam) opslaan van CO2, evenals het vinden van nieuwe toepassingen ervoor. Dankzij het CATO-Programma heeft Nederland een sterke positie opgebouwd heeft op het gebied van Carbon Capture & Storage, en binnen de hoofdlijn CCUS wordt deze positie uitgebreid met CO2-Utilisation.

Het volgende is het deelprojectplan voor CCUS, dat gebruik maakt van de TKI Toeslag 2013 (op basis van de in 2013 door CATO-2 gerealiseerde grondslag). Dit project bestaat uit een aantal werkpakketten en omvat onderwerpen die aan het einde van het CATO2-Programma nog actueel zijn.

Werkpakketten

 • Werkpakket 1: A Question & Answer Tree summarizing the CO2 storage elements of the CATO-2 research program
 • Werkpakket 4: STEP-UP: SEWGS Technology Platform Upgrade
 • Werkpakket 7: Identifying challenges and barriers to CCS implementation and defining common industrial interest, including drafting a common CCS position paper
 • Werkpakket 8: Understanding the requirements for integration of intermittent renewable electricity in low CO2 emitting power systems with CCS
 • Werkpakket 9: Transportation and unloading of CO2 by ship: a comparative assessment
 • Werkpakket 10: Unexpected swelling effects of CO2 on clays: Good or bad news for CO2 storage integrity and
  leak mitigation options?
 • Werkpakket 11: Innovative tracer injection in K12-B
 • Werkpakket 12: Legal framework and guidance involving legal issues and regulation of CCS following from the
  CATO2 Program
 • Werkpakket 13: Maintain CATO Innovation Cluster

De voortgangsrapportage voor 2014 en de voortgangsrapportage voor de eerste helft van 2015 van de verschillende werkpakketten zijn inmiddels ook beschikbaar. (pdf)