TKI Toeslag

De TKI-toeslag wordt aan elk Topconsortium voor Kennis en Innovatie uitgekeerd. Het doel van de TKI-toeslag is het stimuleren van privaat-publieke samenwerking. 

Inmiddels is een aantal projecten binnen deze regeling van start gegaan. Meer informatie hierover volgt. 

Het basisprincipe is simpel: voor elke euro die de private sector investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI € 0,25. Het TKI financiert hiermee weer nieuw privaat-publiek onderzoek. Dat wil zeggen dat hoogte van de TKI-toeslag dus afhangt van de totale private bijdrage aan onderzoeksorganisaties in privaat-publieke samenwerkingsprojecten en TKI-relevante onderzoeksopdrachten. 

De ontvanger van TKI-toeslag zorgt dat actuele informatie over de samenwerkingsprojecten waarvoor de toeslag wordt aangewend op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar is. De informatie omvat tenminste een beschrijving van het onderzoek, de deelne-mende ondernemers en onderzoeksorganisaties en de planning en voortgang.

Onderscheid programmatoeslag en projecttoeslag

Er zijn 2 soorten TKI-toeslag:

  • Programmatoeslag die wordt berekend op basis van de private bijdrage voor een set van projecten in één jaar. Een TKI kan de programmatoeslag vervolgens wel meerjarig inzetten.
  • Projecttoeslag voor losse projecten. Deze wordt berekend over de private bijdrage in de hele looptijd.

Hoofdlijnen

In het geval van TKI Gas kan de TKI-toeslag worden gebruikt voor projecten met uit volgende programmalijnen:

  • Systeemintegratie
  • Upstream Gas
  • Small Scale LNG
  • Groen Gas
  • G-A-S
  • CCUS
  • CSER

Uitgebreide informatie over de besteding van de TKI Toeslag per programmalijn volgt zodra deze bekend is.