Werkwijze

In 2015 zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor de Topsector Energie. Op RVO.nl is de nieuwe regeling gelanceerd waarin wordt gezocht naar nieuwe projecten binnen verscheidene programmalijnen, waaronder een aantal aan TKI Gas gelieerd: Small Scale LNG en Upstream Gas. Sectorbreed zijn de volgende programma's beschikbaar:

Via de links vindt u de precieze eisen om in aanmerking te komen voor subsidie, evenals uitgebreide informatie over deadlines en het aanmeldproces. 

Voorgaande jaren

TKI Gas heeft in de ronde 2012 - 2013 ruim 50 projecten goedgekeurd die met innovatiegelden van Economische Zaken en met middelen uit de SDEplus regeling zijn gefinancierd. Voor alle projecten is co-financiering aanwezig.

Ook voor de ronde 2013 - 2014 geldt dat TKI Gas aansprekende projecten wil starten. Vergeleken met de vorige ronde is de de hoofdlijn Systeemfunctie van Gas nieuw, die is in de plaats gekomen van Power to Gas. In totaal hebben 74 projecten voor bijna 76 M€ aan budget aangevraagd, waarvan ca. een derde is gehonoreerd. Deze nieuwe projecten vindt u op de projectenpagina, als u onder 'jaar' 2013 - 2014 selecteert. 

In de ronde 2014-2015 had het TKI een budget van ongeveer 20 M€ beschikbaar voor nieuwe projecten. Informatie over deze projecten is vindbaar via de site van de RVO.