Werksessie Breng uw expertise in

Tijdens de werksessie Breng uw expertise in werd bij elk van de TKI Gas-thema's gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking in het buitenland op dat vlak. Dit werd gedaan in groepen van 8 à 10 personen. De resultaten van de werksessie vindt u onderaan de pagina.

Werksessie

De vraag aan elke groep was om voor één van de TKI Gas-thema's de top drie te inventariseren van:

  • landen en/of regio’s
  • kansrijke productmarktcombinaties
  • gewenste ondersteuningsbehoefte. 

Hiervoor kreeg elke groep een wereldkaart en een aantal vlaggetjes, om deze top drie op aan te geven. Deze top drie werden toegpast op de thema’s van het TKI Gas:

  • Groen gas: gasproductie via vergisting en vergassing
  • Upstream gas: exploratie en productie van aardgas
  • Small-scale LNG: productie en gebruik van (bio-)LNG als transportbrandstof
  • Afvang en hergebruik van CO2
  • Inzet van gas voor flexibiliteit en opslag in een duurzame energiehuishouding (systeemintegratie) en maatschappelijk draagvlak 

Resultaten

Na een discussie werden de resultaten aan de hand van de bevlagde wereldkaart gepresenteerd. Deze resultaten, van alle discussies, vindt u hier.