Relevante Informatie

De focus van de werkconferentie lag op het buitenland, en hoe onze kennis kan worden uitgewisseld. Informatie die nuttig kan zijn bij het internationaal opzetten van projecten wordt op deze pagina vermeld.

Overzicht regelingen, subsidies en fondsen CleanTechsector

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het Nationale Energieakkoord over transparantie is een overzicht gemaakt van subsidiemogelijkheden binnen de CleanTechsector, om de coördinatie tussen de beschikbare middelen te verbeteren. Het overzicht laat zien welke regelingen subsidies en fondsen er zijn op nationaal, regionaal en Europees niveau. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende technieken en innovatiefases. 

NB: Vanwege het dynamische karakter van veel regelingen wordt u aangeraden de actualiteit altijd bij de bron te verifiëren.