Werkconferentie Over de Grens met Gas

Op 6 juni jl. vond op de Novio Tech Campus in Nijmegen de werkconferentie Over de Grens met Gas plaats. Tijdens deze conferentie is gesproken over en gekeken naar de manier waarop onze Nederlandse gasexpertise zich naar het buitenland zou kunnen verplaatsen. Welke kansen er zijn en hoe ze kunnen worden verzilverd. Met 140 aanmeldingen was de belangstelling voor deze dag groot, een duidelijk teken dat het thema internationaal bij ondernemers leeft! 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de werkconferentie Over de Grens met Gas. 

Alle foto's die tijdens 'Over de grens met Gas' zijn gemaakt kunt u vinden via deze link.
De lijst met deelnemers vindt u hier.

Overige informatie die aansluit bij wat er tijdens de conferentie ter sprake is gekomen, kunt u vinden onder Relevante Informatie.