Hoofdlijnmanagers

Het TKI Gas is opgedeeld in verscheidene hoofdlijnen (programma's). Elke hoofdlijn heeft een leidinggevende, naar wie onder meer informatie over de gang van zaken binnen de projecten wordt doorgegeven. Dit zijn de hoofdlijnmanagers cq programmamanagers. Ze zijn de directe link tussen het TKI en diens projecten. TKI Gas kent de volgende managers: