Bureau

Het Bureau TKI Gas heeft als belangrijkste taak om de dagelijkse gang van zaken te behartigen en het bestuur te ondersteunen bij de uitvoering van haar taken.

De dagelijkse leiding ligt bij de directeur, Jörg Gigler, die daarin wordt ondersteund door de office manager, Danielle Klinge