Adviesraden

Bij elke hoofdlijn is een onafhankelijke adviesraad betrokken. Deze adviserende organen helpen de verschillende hoofdlijnmanagers in zo veel mogelijk van hun taken, zoals het nemen van bepaalde beslissingen of afspraken maken.