Organisatie

De organisatie van TKI Gas kent een overkoepelend bestuur, een bureau voor de dagelijkse besturing, en verscheidene hoofdlijnen waar de uiteenlopende gasgerelateerde onderwerpen in kunnen worden onderverdeeld. De vijf hoofdlijnen hebben elk een eigen hoofdlijnmanager, die voor hun hoofdlijn voorstellen initiëert en de uitvoering van deze voorstellen inhoudelijk volgt. De bestuursleden zijn allen werkzaam bij verschillende aan gas gerelateerde bedrijven, maar nemen op persoonlijke titel zitting in het bestuur. 

Op verschillende niveaus wordt nauw samengewerkt met onafhankelijke adviesraden, zowel door het dagelijks bestuur als door de meeste hoofdlijnen.

Daarbij zal het TKI Gas ook de samenwerking met andere TKI’s opzoeken. In ieder geval met de TKI’s op het gebied van Biobased Economy en Smart Grids is er een duidelijke samenhang. Overleg met het Advies en Review Team kan zeer behulpzaam zijn om deze samenhang tussen TKI’s om te zetten in concrete acties.

 

 

Organogram