Oprichting en doelen

Oprichting

Vanuit de overheid is in 2011 besloten de Nederlandse economie te sterken door 9 topsectoren te onderscheiden, en er met behulp van het bedrijfsleven extra in te investeren. Hier valt o.a. de topsector Energie onder, een sector waar Nederland veel kennis van heeft die ook in het buitenland interessant kan zijn. Vanuit de Topsector is een TopTeam Energie aangewezen, welke de taak gekregen  welke weer uiteenvalt in verscheidene Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Dit zijn er in totaal 7 en het TKI Gas is er hier één van.  

 

Doelen

Een belangrijke doelstelling van het TKI Gas is het realiseren van een substantiële bijdrage van groen gas aan de duurzame energiehuishouding en langs die weg de ‘BV Nederland’ een sterke concurrentie- en exportpositie te verschaffen op het gebied van kennis, technologie, innovatie en handel. Een ambitieuze maar realiseerbare doelstelling is 10 x 10, tweemaal een vertienvoudiging voor 10% Groen Gas, van 30 mln m3 (per jaar) groen gas nu, via 300 mln m3 in 2014 en 3 mrd m3 in 2030 naar 30 miljard m3 in 2050.

Het TKI Gas streeft bovendien naar een goede balans tussen Discovery, Development en Deployment.