TKI Gas

Nederland heeft een sterke gaskennispositie, een goed ontwikkelde gasinfrastructuur, een sterke internationale positie met de gasrotonde, de beschikbaarheid over eigen gasreserves en goede toegang tot gasreserves elders in de wereld. Daarmee is ons land goed voorgesorteerd om met 'gas' een rol van betekenis te spelen. Het TKI Gas organiseert voor de eerste maal gassectorbreed een systematische aanpak voor het innoveren van de gassector in het frame van energietransitie. Gas is inmiddels breed geaccepteerd als enabler van duurzame energie als schoonste variant van de fossiele brandstoffen.

De gassector, en daarmee de energievoorziening als geheel, staat voor wezenlijke uitdagingen. Een belangrijk deel van die uitdagingen zal via innovatie moeten en kunnen worden opgelost. Alleen door te blijven ontwikkelen en leren kan gas de rol die deze brandstof in potentie heeft ook daadwerkelijk verzilveren ten bate van de transitie naar een duurzame energiehuishouding en ten bate van de internationale positie van de ‘BV Nederland’.

Het TKI Gas kent nadrukkelijk als vertrekpunt de hele gassector bij de benodigde transititie en innovatie te betrekken. Vergroening van het gasgebouw zelf, gas als enabler voor volatiele renewables als wind en zon, gas als vervanger van sterk milieubelastende brandstoffen, het slimmer omgaan in produceren en toepassen van gas en het vanuit gas innovatief werken aan efficiency over de hele energiemix heen, aandacht voor publieke inbedding, het zijn zaken die onderlinge samenhang door TKI Gas worden opgepakt

Innovatie- en Kennisagenda

Op 1 juni 2015 heeft het Bestuur TKI Gas haar Innovatie- en Kennisagenda voor de periode 2016-2019 aangeboden aan het Topteam Energie. Deze agenda beschrijft waar in de komende jaren de innovatie-uitdagingen liggen op het thema Gas. In het najaar worden naar verwachting innovatiecontracten afgesloten voor de periode 2016-2017.