3D fracture network formation in tough gas reservoirs: Improving fracture connectivity in heterogeneous rocks

Onderzoek naar de formatie en connectiviteit van breuknetwerken in tough gas reservoirgesteente.

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

De aanwezigheid van breuken in onconventionele gasreservoirs (zoals dicht zandsteen of schalie) – natuurlijk gevormd of hydraulisch veroorzaakt – is bijna altijd een voorwaarde voor economisch lucratieve hydrocarbon productie.

Project

Dit project bestudeert de formatie van breuken in tough gas reservoirgesteente (3D breukgeometrie en connectiviteit) door middel van laboratoriumexperimenten naar fracturing, gecombineerd  met een 3D visualisatie van breukvlakken, die met high-resolution X-ray tomografietechnieken zijn gemaakt. Het onderzoek zal zich met name focussen op het effect van heterogeniteit van het gesteente op het resulterende breuknetwerk, en hoe de doorlaatbaarheid zich ontwikkelt tijdens de formatie van dit breuknetwerk.

Daarnaast heeft dit project als doel nieuwe strategieën te vinden voor onder andere vloeistofdruk en stress cycling, om de connectiviteit van de complexe breuknetwerken te optimaliseren, en daarmee de productie van hydrocarbon in tough gas reservoirgesteente te maximaliseren.