Tectonic models for natural stress, exhumation and temperature in shale gas basins

Ontwikkeling van modellen om kenmerken van schaliegasformaties mee in kaart te brengen.

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Dit project heeft als doel verenigde scenario’s voor de temperatuur (warmtestroming van het basin), het begraven, het opgraven en de stress-deformatiegeschiedenis van schaliegasformaties in Nederland te maken, welke gebruikt kunnen worden voor het modelleren van basins, voor in-situ modelleren en voor de pre-dril beoordeling van geomechanische kenmerken en breuken. 

Resultaten

  • 4D geomodel, constrained VR and AFT and temperature data. Scenarios for  regional heat flow and lithosphere deformation reponsible for observed vertical motions
  • Rheological reconstruction and scenarios for (paleo)stress
  • Analogue (sandbox) deformation models of past stress field and deformation at selected time intervals (including present day)
  • Analysis of the effect of reconstructed temperature/stress/deformation time-paths on regional interpretation of mechanical properties and natural fractures, for various shale formations, and its effect on productivity (in close co-operation with other projects in the WP)