Produced water treatment for mature offshore gas fields

Studie naar manieren om water in mature fields te behandelen en daarmee de levensduur van het gasvel te verlengen.

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Een veld wordt als ‘mature’ beschouwd wanneer  de algemene productie significant is afgenomen als gevolg van primaire winningsactiviteiten, of wanneer alle ‘gemakkelijke’ hydrocarbons zijn geproduceerd. Naarmate een gasveld ouder wordt, daalt de druk in het reservoir. Het gevolg is ‘liquid loading’, een groot probleem in mature gasvelden: water kan niet meer naar de oppervlakte gestuwd worden in de gasstroom, en bouwt zich op in de boorput, wat gasproductie onmogelijk maakt. Om dit probleem op te lossen wordt foam in de bodem van de put geinjecteerd, dat het productie mogelijk maakt bij lagere druk. Hiermee neemt de omvang van winning, evenals de levensduur van het gasveld, toe. Het nadeel van het gebruik van foam is dat het verstorend werkt in het scheidingsproces van water en olie.  Stabiele emulsie wordt gevormd en de concentratie van olie in water is hoger dan het toegestane limiet van 30 ppm voor discharge. Productie moet dan worden beëindigd, tenzij water re-injection uitvoerbaar wordt en aanvullende waterbehandelingstechnologieën worden geïnstalleerd.

Project

In dit project wordt gekeken naar de manieren om het water te behandelen, teneinde de levensduur van mature gasvelden te kunnen verlengen. Het project is opgezet in aanloop naar een pilot studie naar deze behandelingstechnologieën.