Focus on Upper Jurassic sandstones: detailed sedimentary facies analyses, correlation and stratigraphic architecture of hydrocarbon bearing shoreface complexes in the Dutch offshore

Onderzoek naar de stratigrafische opbouw van de Jura- en Krijtlagen, met een focus op koolwaterstofreservoirs, in Dutch offshore.

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Dit project heeft als doel kennis te vergroten van de distributie en stratigrafische architectuur van koolwaterstofreservoirs in de Upper Jurrasic (Jura) tot Lower Cretaceous (Krijt) lagen in de Nederlandse sector van het Central Graben gebied. Onderzoekspogingen naar dit stratigrafische interval worden vaak verstoord door de onregelmatige en onvoorspelbare verdeling van reservoirzand. Daarnaast lijden productieschattingen nog altijd onder aanzienlijke onzekerheden, zo lang duidelijke stratigrafische modellen van deze actieve velden ontbreken. 

Het begrip voor deze complexe sedimentaire systemen wordt vergroot door middel van analyses van het uiterlijk van het gesteente en biostratigrafische en stabiele isotope analyses, gecombineerd met een fit-for-purpose outcrop-analogue studie. 

Resultaat

Belangrijke uitkomsten van deze studie zijn een serie van conceptueel bijgewerkte stratigrafisch-realistische modellen van de verdeling van gesteente en stratigrafische trends in het specifieke interval.