Innovatiecentrum Vergisting

Op zoek naar een manier om de productie van biogas uit gft te verbeteren.

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Hoewel gft-afval in Nederland enkele jaren geleden alleen werd gecomposteerd, wordt het inmiddels gebruikt voor de productie van biogas. Bij vergisting komt de energiewaarde terecht in het biogas, dat kan worden gebruikt voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Steeds meer gft-vergisters komen in gebruik, maar de opbrengt valt sectorbreed tegen. Dat komt vermoedelijk door het grote aandeel t-fractie (tuinafval), met veel complexe lignocelluloseverbindingen die slechts beperkt afbreken in het huidige vergistingsproces in de reactor. Daardoor blijft een deel van de capaciteit ongebruikt. Ook het grote aandeel inerte stof (zand) in gft heeft een nadelige invloed op de vergisting van biomassa. Twence zoekt een manier om de productie van biogas uit gft te verbeteren en/of de doorzet van de installatie te vergroten. Byosis heeft een innovatieve techniek ontwikkeld om de ontsluiting van lastige biomassa te verbeteren.

Project

Byosis heeft in samenwerking met Universiteit Wageningen een technologie ontwikkeld waarbij ontsluiting van biomassa plaatsvindt door toevoeging van een base (kalk) bij een lage temperatuur van 80-90°C. Met de techniek zijn al goede resultaten bereikt bij de vergisting van onder andere natuurgras, digestaat en kippenmest. Er is gekozen voor kalk vanwege de lage kostprijs, de hoge alkaliniteit, de gunstige invloed op de pH-buffering en de bemestende waarde van het digestaat of compost. Door deze voorbehandeling kan de vergistbaarheid van biomassa worden verhoogd, waardoor er meer biogas uit dezelfde hoeveelheid biomassa gewonnen kan worden. Bovendien verloopt de vergisting sneller waardoor er met dezelfde installatie meer biomassa verwerkt zou kan worden.. De techniek van Byosis kan gecombineerd worden met een extractie van de inerte fractie (deels) uit biomassa. Dat zou eveneens kunnen resulteren in een verhoogd rendement van de vergister.Het project heeft tot doel om deze nieuwe technologie op demonstratieschaal te bewijzen.

Resultaat

Bij goede resultaten kan een vergister tot 50 procent meer biogas uit GFT opbrengen. Die energie kan ofwel in een gasmotor verstroomd worden, waarbij eveneens herbruikbare restwarmte vrijkomt, ofwel via een opwerkstap worden geïnjecteerd in het aardgasnet. Dit kan de operationele cijfers van gft-vergisting bij Twence flink verbeteren.