Het nieuwe biogas CV concept

Ontwikkeling van een mengstation voor het gebruik van ruw biogas voor huishoudelijke apparaten.

Projectpartners

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Huishoudelijke apparaten voor koken, warm water en CV werken met een constante methaanconcentratie van ongeveer 81,4 procent. Dit hoge percentage vormt een belemmering voor brede toepassing van ruw biogas: hiervanis de methaanconcentratie vaak tussen de 50 en 60 procent. Het opwaarderen van biogas is sterk kostprijs verhogend en niet rendabel.

Project

Grootschalige producenten van biogas willen in dit project een methode voor het verduurzamen van het gasverbruik van huishoudens ontwikkelen. Elke bewerking van biogas maakt de kosten duurder. De uitdaging is dus een nieuwe toepassing te vinden voor biogas waarbij zo min mogelijk bewerkingen nodig zijn. Centraal in de oplossing staat hetMultigas CV toestel van Atag. Dit toestel moet het mogelijk maken om ruw, ontzwaveld biogas te gebruiken als brandstof in huishoudelijke apparaten. Dit wordt gecombineerd met een mengstation om te kunnen garanderen dat de methaanconcentratie van het aangeleverde gas voldoende is.

Het mengstation in combinatie met het Multigas CV toestel wordt in dit project in de praktijk getest. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de kleinschalige mestvergistingsinstallatie van de familie Prinsen. Het huis van de familie ligt op circa 30 meter van de installatie en wordt voorzien van het Multi Gas CV toestel en mengstation. In de pilot wordt 1,5 jaar lang gemonitord of het toestel met het biogas even goed functioneert qua techniek en comfort. Na zes succesvolle maanden wordt de proef uitgebreid met twee extra Multigas CV toestellen.

Resultaat

De Nederlandse veestapel produceert per jaar circa 70 miljoen ton mest. Hieruit kan als alles vergist wordt circa 1,5 miljard m3 biogas worden geproduceerd. Wanneer deze mestvergisting bij de vergisting van organische reststromen zoals afval wordt opgeteld, kan deze productie nog aanzienlijk worden opgevoerd tot circa 50 procent van het totale gasverbruik. Gebruik van biogas voor huishoudelijke apparatuur zou de CO2-emissies uit fossiele brandstof met circa 11,5 miljoen ton kunnen verminderen.