Vloeibaar CO2 uit vergisting wordt ingezet voor transportkoeling

LBM vervangt in de transportsector het gebruik van diesel en in de industrie het gebruik van propaan. Verwacht wordt op deze manier het gebruik van groen gas te verhogen.

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

De verkoop van groen gas komt nog niet goed van de grond. De verkoop wordt pas commercieel haalbaar bij schaalvergroting. Beperkingen die de schaalvergroting tegengaan moeten worden opgeheven.

Project

Een belangrijk probleem bij de schaalvergroting van groen gas is de beperkte actieradius van vrachtwagens die de brandstof gebruiken. Om de verkoop van groen gas te stimuleren moet de actieradius van vrachtwagens worden verhoogd. Vrachtwagens die op groen gas (CNG) rijden hebben een actieradius tot 300 km. Dit is te weinig en beperkt de afzet van groen gas. Door het gas vloeibaar te maken ontstaat LBM (Liquified bio-methan). Het gebruik van LBM verhoogt de actieradius tot 900 km.

Partners produceren groen gas door vergisting uit groene afvalstromen. Dit gas wordt door Rolande LNG vloeibaar gemaakt, zodat het geschikt is voor de transportsector en de industrie. Bij het vergistingsproces ontstaat naast methaan ook CO2. Onderdeel van dit project is het CO2 af te vangen en vloeibaar te maken. Dit vloeibare CO2 kan vervolgens worden gebruikt voor transportkoeling van de verse producten voor bijvoorbeeld supermarkten.

Resultaat

Uitvoering van het project maakt verkoop van groen gas interessant en leidt tot grootschalige inzet van vloeibaar biomethaan in de transport sector en de industrie. De vrachtwagens en industrie zijn schoner en vrachtwagens die op LBM rijden maken minder lawaai. Het project draagt mee aan de economie omdat het gebruik maakt van de gassen van afvalstoffen en er minder afhankelijkheid is van fossiele brandstoffen uit het buitenland.