Meettechnieken optimalisatie van de biogasketen

De biogasketen van producent naar gebruiker is niet voldoende kostenefficiënt. Een kosteneffectief meetsysteem is nog niet voorhanden en wordt in dit project ontwikkeld.

Projectpartners

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Op dit moment is de aandacht veelal gericht op het opwerken van biogas naar groengas, waarbij gebruikt wordt gemaakt van het bestaande aardgasnetwerk. In sommige situaties is het economisch en energetisch rendabeler om biogas niet volledig op te werken naar de hoge kwaliteitsstandaard van ons aardgas, maar deze direct te verstoken bij de afnemer. Alliander ontwikkelt, bouwt en test een kosteneffectief meetsysteem voor dit soort biogas concepten. De relatief lage investeringskosten en mogelijkheden voor kleinschaligheid maken dit soort projecten interessant.

Project

Alliander meent dat de biogasketen efficiënter gemaakt kan worden door de supply keten goed te bekijken, synergieën te creëren en inspanningen te bundelen. Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe en andere concepten nodig. In dit voorstel worden de meettechniek en benodigdheden hiervoor onderzocht. Uit deze kennis kunnen nieuwe biogas meetconcepten worden ontwikkeld. De uitgangspunten hierbij zijn kostenverlaging over de keten en effectiviteit van de middelen.

Op basis van vastgestelde randvoorwaarden over de gewenste nauwkeurigheid worden diverse  meetsystemen getest. Er wordt een systeem geselecteerd dat vervolgens in een pilot in de provincie Gelderland wordt getest. Het systeem wordt bij één van de lopende projecten voor biogasdistributie ingebouwd en gemonitord. De aanpak is onderverdeeld in 9 fasen, na elke fase volgt een go/no-go besluit.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een systeem om kosteneffectief biogas te kunnen meten aan de hand van een meetprotocol. Het meetsysteem kan duidelijkheid en richting geven aan de biogas markt. Dit project heeft geen directe bijdrage in de CO2-reductie. Wel draagt dit project bij aan de ontwikkeling en kosten efficiënt maken van biogas concepten. De biogas markt staat nog in de kinderschoenen. Alliander is overtuigd dat deze markt een aantrekkelijke route binnen de energie transitie is.