Groengas van de boerderij

Ontwikkeling apparatuur die kostenefficient en milieubewust biogas opwaardeert naar groen gas.

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

De winstgevendheid van de landbouw staat onder druken een aantal agrariërs bedrijft eenbiogasinstallatie als tweede bron van inkomsten. Dewinstgevendheid van dergelijke installatiesis door de stijgende kosten van cofermentaten onderdruk komen te staan. Vooral deinstallaties bij melkveehouders, die de warmte nietkunnen afzetten en geen combinatiekunnen maken met digestaatverwerking (omdat zij hunmest over hun eigen gronden afzetten)zijn bijna allemaal verliesgevend.

Project

Eén van de uitdagingen bij kleinschalige vergistingis het verwaarden van het vrijkomendebiogas. Vaak is er op een boerderij onvoldoende warmtevraag om het vrijkomende biogas opeen energie- en kostenefficiënte manier in te zetten met een WKK of een biogasketel. Bijafwezigheid van warmtevraag bij een WKK wordt maar30 tot 40 procent van de energie in hetbiogas gebruikt. Wanneer het biogas opgewaardeerd wordt tot aardgaskwaliteit, dan kan alleenergie tot waarde worden gebracht. Dat is goed voor het milieu, maar dan mag bij dit procesgeen methaan- en H2S-emissie plaatsvinden. Voor vergisting op kleine schaal zijn de voor ditproces geschikte installaties te duur. In dit project wordt daarom een apparaat ontwikkeld dat op kleine schaal (18-100 Nm3/uur) op kostenefficiënte wijze en met minimale milieu-impact biogas opwaardeert tot groen gas.

Resultaat

De installatie moet over 2 jaar op de markt gelanceerd worden. De verwachting is dat na 10jaar 1000 boeren de installatie hebben. Dit geeft een CO2 reductie van 225 kton in 2025 en eenproductie van 125 miljoen m3 groen gas in 2025.