Vergassing wordt volwassen

Hoe kan de wervelbedvergassing tot een volwassen fase ontwikkeld worden?

Projectpartners

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

HoSt ziet biomassa vergassing en het upgraden van de syngas naar synthetisch aardgas (SNG) als de optimale route voor de productie van hernieuwbaar gas. De ontwikkeling van de vergassingstechniek tot de volwassen fase van de productlevenscyclus vereist nog wel ontwikkeling op een aantal essentiële technische onderdelen.

Project

Bij de vergassingstechniek doen zich enkele problemen voor. Om deze op te lossen heeft HoSt

drie onderzoeksvragen geformuleerd.

1. Wat is de beste techniek voor de toevoer voor brandstoffen?
2. Wat is de beste techniek voor de afvoer van as uit de reactor?
3. Hoe kan het beste een techniek worden ontwikkeld voor het verwijderen van fijn stof en zouten op hoge temperatuur (450 graden Celcius) voordat het geleid wordt naar teerverwijdering?

Het antwoord op de eerste twee vragen komt uit technische haalbaarheidsstudies ter voorbereiding op industrieel onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat het interessant lijkt om een systeem te ontwerpen waarbij stof en teren gescheiden afgevangen worden. Voor het antwoord op de derde vraag wordt een opstelling ontwikkeld in een laboratorium of eventueel geplaatst bij een reeds bestaande vergassingsinstallatie.

Resultaat

Het resultaat is de mogelijkheid goedkopere brandstoffen betrouwbaar en robuust te vergassen. De kostprijs van de wervelbedvergassingstechniek met bijhorende gasreiniging wordt gereduceerd met 20 procent ten opzichte van de prijs in 2012. De omzet uit deze techniek kan in vier jaar van 5 miljoen naar 20 miljoen worden verhoogd. Indien wordt uitgegaan van een 10 procent penetratiegraad van de ontwikkelde technologie in het specifieke marktsegment levert dit een CO2 besparing op van 280.000 tot 450.000 ton CO2 per jaar.