25% hogere biogasopbrengst bij GFT vergisting door ontwatering van digestaat

Waterscheiding in nacompostering verhoogt rendement GFT-vergisting.

Projectpartners

Eindrapportage


Met het project heeft Attero aangetoond dat door een innovatieve manier van ontwateren, de biogasproductie verhoogd en de onderhoudskosten verlaagd worden. Hoewel de verwachte verhoogde biogasproductie niet werd gerealiseerd heeft het project op het gebied van energie- en onderhoudskostenbesparing positieve resultaten opgeleverd.

Doordat GFT een heterogeen afvalproduct is, dat mede door de zeer droge zomer achterbleef in zowel kwantiteit als ook kwaliteit, is de gasproductie niet zoveel toegenomen. Het gebruik van de nieuwe zeef heeft echter wel enorme besparingen op onderhoudskosten opgeleverd. Er was minder slijtage in de schroefpersen dankzij het scheiden van zand uit het digestaat. Door de efficientere zeef/cycloontechniek is bovendien aanzien minder elektriciteit verbruikt.

 

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Bij droge vergisting wordt de hoeveelheid biogasproductie bepaald door de snelheid van verdamping van water in het digistaat in de nacompostering. Deze verdamping verloopt momenteel te traag. Tevens wordt een deel van het GFT in het nacomposteringsproces toegevoegd, waardoor dit deel niet kan worden vergist. Deze twee zaken leiden tot een lager rendement bij vergisting.

Project

Attero ontwikkelt een demonstratieproject bij een eigen installatie in Wilp. Met het project wil Attero testen en aantonen dat de bovengenoemde problematiek die de groen gas productie beïnvloedt, is op te lossen. Water wordt van de vaste stof gescheiden door een combinatie van zeef en cycloon. Het digistaat wordt zo ontwaterd en de zanddelen gescheiden. Geen zand in de mechanische delen van de installatie betekent minder onderhouds- en vervangingskosten. Door ontwatering wordt het volume aan digistaat sterk verminderd, waardoor de capaciteit van de installatie hoger wordt. Verder hoeft er minder GFT te worden bijgemengd. De bespaarde GFT kan weer worden vergist.

Doel

Het doel is een verhoging van 25 procent van de biogasproductie (en daarmee uiteindelijk van groen gas productie) van droge GFT vergisting. Daarnaast wordt de rentabiliteit van de GFT vergistinginstallatie verbeterd door een verlaging van de elektriciteitskosten met 30 procent en een besparing in onderhoudskosten. Tot slot levert het een betere concurrentie- en expositiepositie op voor Nederlandse bedrijven in deze sector.