Poortwachter kleinschalige groen gas invoeding

Ontwikkeling van nieuwe poortwachtersysteem dat kosten moet verlagen.

Projectpartners

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Een zeer belangrijke uitdaging voor groen gas-projecten is het verlagen van de kosten. Dit project richt zich op het ontwikkelen en testen van een poortwachtersysteem voor invoeding van groen gas uit kleinschalige bronnen op het gasnet met een doorvoer tussen 10 tot 50 nm3/h.

Project

In dit project wordt gebruikgemaakt van nieuwe inzichten, toepassingen en constructies om een nieuw poortwachter systeem te ontwikkelen. De poortwachter moet na de veldtesten technisch en commercieel aansluiten bij de wensen uit de markt. Dat betekent voldoen aan eisen, aansluiten bij gebruikerswensen, scherp geprijsd, een laag operationeel kostenniveau en een optimale koppeling/integratie met groen gas productie.

Uitgangspunt van de ontwikkeling van de poortwachter is continumeting van enkele sleutelparameters door middel van sensoren en een periodieke bepaling van de gassamenstelling door middel van een GC-analyse. De resultaten van de GC zullen ook worden ingezet om de sensorbepalingen te ijken. Hierdoor kan naar verwachting de analysefrequentie met de GC flink kan worden teruggebracht. Om de kosten verder te reduceren wordt daarnaast afgezien van gelaste verbindingen en zoveel mogelijk gebruikgemaakt van standaardcomponenten in de markt.

Resultaat

Het doel is dat de ‘nieuwe’ poortwachter is goedkoper wordt bestaande poortwachters in de markt. Ook in gebruik. Naar verwachting is het product na afronding en evaluatie van de veldtesten en na een beperkte commerciële doorontwikkeling gereed voor productie in serie.