Poortwachter groen- en/of biogas voor kleine producenten

In dit project wordt gewerkt aan een goedkoper alternatief voor de huidige analyseapparatuur om de gassamenstelling te bepalen.

Projectpartners

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

De belangrijkste uitdaging voor groen gas-projecten is het verlagen van de kosten. Dit project richt zich op het gezamenlijk ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van een kosteneffectieve poortwachter voor kleine groen gas of biogas invoeders. De huidige analyseapparatuur van kleinschalige bronnen zoals vergisters om de gassamenstelling te bepalen, is te duur. Een probleem is het relatief dure meetsysteem en complexe meetprotocol dat de kwaliteit van het groene gas moet garanderen, voordat dit het aardgasnet in mag. Dat geldt zeker voor de kleinste vergisters.

Project

Het ontwikkelen van een goedkoop meetsysteem dat gebruikt maakt van standaard gasmeetsystemen en een slimmer meetprotocol kan de kosten aanzienlijk doen dalen. In dit project wordt gewerkt aan een goedkoper alternatief voor de huidige analyseapparatuur om de gassamenstelling te bepalen. Het alternatief zal worden ontwikkeld en getest in een simulatieomgeving. Aan het einde van dit project is de werking van de technologie bewezen via testen en demonstraties.

Resultaat

Een meetsysteem kost nu globaal 40.000 euro aan investering, exclusief de operationele kosten in de vorm van verbruiksgoederen en manuren. Naar verwachting wordt in dit project een goedkoper meetsysteem ontwikkeld dat de investering onder de 20.000 euro brengt en de operationele kosten verlaagt.