Microferm biedt vastigheid

Omzetten van veemest naar duurzame energie.

Projectpartners

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Nederland heeft de hoogste veedichtheid ter wereld en dus veel mest. Er is Nederland 69 miljoen ton mest beschikbaar. Kun je die mest gebruiken voor vergisting om energie te winnen én het digestaat in de landbouw afzetten als vervanger van energieverslindende kunstmest?

Project

Doel van dit project is om een kleinschalige mestvergistingsinstallatie te ontwikkelen, in combinatie met:

• een opwerkingstechniek om een kleine hoeveelheid biogas (40 m3/uur) rendabel en eenvoudig op te werken tot aardgaskwaliteit;
• een kleinschalige vaste stof toevoertechniek van 5 m3 voor voederresten;
• een regeneratief verwarmingstechniek op basis van warmtepompen, die restwarmte van de melkkoeling en/of het digestaat benut.

Om dit te bewerkstelligen bestaat het project uit vier werkpakketten:

1. Technisch ontwerp van:
     a. Hoogselectieve opwerkingstechniek;
     b. Verwarmingstechniek;
     c. Vaste stof toevoertechniek

2. Bouw van de experimentele opstellingen;

3. Experimenteel onderzoek;

4. Rapportage & communicatie.

Resultaat

Het hoofddoel van het project is om de productiekosten per m3 groen gas met 10 eurocent per kWh naar beneden te brengen. Als 50% van de beschikbare mest in kleinschalige mestvergistingsinstallaties tot biogas wordt omgezet is de besparing ongeveer 1,35 miljoen ton CO2 per jaar. Hierin is nog geen rekening gehouden met het vervangen van fossiele brandstof door benutting van de restwarmte op veehouderijbedrijven en het gebruik van restwarmte om mest op het eigen bedrijf verder te verwerken.

Eindrapportage

De bijdrage aan de innovatie ten opzichte van de huidige stand van de techniek in Nederland is enorm geweest. Op deze schaalgrootte was er tot de introductie van de gasopwerking van HoSt geen enkel alternatief op deze schaalgrootte. Op dit moment zijn er diverse bedrijven, die ook in deze hoek producten ontwikkelen, maar deze hebben tot onze kennis nog niet langdurig aangetoond aan de nieuwe eisen van de Ministriele Regeling te voldoen. Het onderdeel: geisoleerd dubbel membraandak is door HoSt gepatenteerd, na een vooronderzoek. Ook dit is een grote stap voorwaarts. Tot slot is het naar nul brengen van het eigen gasverbruik door maximale warmteterugwinning en de inzet van een warmtepomp ook een unieke stap voorwaarts. Wat dat betreft, is dit project op alle vlakken zeer onderscheidend geweest.

De eindrapportage kunt u hier downloaden (PDF).