Standards, specifications and input for regulations for small-scale LNG applications LNG filling stations and LNG bunkering

Ontwikkeling van de eerste generatie nationale en internationale ISO / CEN-normen en specificaties voor LNG-tankstations voor zeeschepen en voor LNG-bunkering in de binnenvaart.

Eindrapportage

Dit project is inmiddels afgerond. Een uitgebreide eindrapportage vindt u hier. (pdf)

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Een aantal zaken moet worden verbeterd om de marktintroductie van kleinschalige toepassingen van LNG te kunnen versnellen. Er ontbreken bijvoorbeeld gevalideerde en transparante geharmoniseerde best practices. Dat zorgt ervoor dat er op dit moment geen consistent kader van normen en voorschriften bestaat. Deze geharmoniseerde procedures moeten met alle stakeholders die te maken hebben met de keten van kleinschalige LNG worden ontwikkeld.

Project

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van nationale en internationale ISO / CEN-normen en specificaties voor LNG-tankstations voor vrachtverkeer en LNG-bunkering in de binnenvaart. Taak van de stakeholders is om normen en richtlijnen te ontwikkelen die op dit moment niet bestaan, maar die wel dringend nodig zijn voor een veilige introductie en verdere ontwikkeling van de kleinschalige lng supply chain-infrastructuur. Het project bouwt voort op de aanbevelingen van de LESAS WP III gap-analyse voor de regelgeving, codes en normen kader voor LNG kleinschalige toepassingen.

Het project bestaat uit vijf werkpakketten, waarbij de meeste focus ligt op werkpakket 5:

Werkpakket 1: Het opzetten van een nationaal LNG-platform voor normen en regelgeving;
Werkpakket 2: Voorbereiding op normen: Gap analyses & scopes workshop(s);
Werkpakket 3: Tankstations voor kleinschalige maritieme toepassingen: van wal tot schip;
Werkpakket 4: De binnenvaart bunkering van LNG: van schip tot schip;
Werkpakket 5: Internationale input van het nationaal platform in de internationale platforms - nieuwe initiatieven.

Resultaat

Dit project zorgt ervoor dat de Nederlandse LNG-sector één van de internationale koplopers in de kleinschalige LNG-industrie wordt en helpt de uitrol van nieuwe LNG-innovaties in Nederland versnellen. Daarnaast wordt de Nederlandse internationale concurrentiepositie versterkt en worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de introductie en verdere ontwikkeling van nieuwe kleinschalige LNG-toepassingen in korte tijd. De introductie van LNG als vervanging van conventionele brandstoffen voor vrachtwagens en schepen zal een aanzienlijke impact hebben op de vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland.