Refitt For All

Ontwikkelen van een standaard omtrent het ombouwen van motoren in de binnenvaart, zodat er meer op LNG kan worden gevaren.

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

In Europa varen 9000 binnenvaartschepen. De meeste motoren van die schepen gaan twintig tot dertig jaar mee. De binnenvaart heeft het wegtransport als concurrent. Binnen die sector worden motoren gemiddeld elke vijf jaar vervangen. Dat geeft het wegtransport dus een leidende rol als het gaat om reductie van CO2-uitstoot. Om een stap vooruit te maken in de reductie van hun C02-uitstoot is het van belang dat binnenschepen overstappen van benzine op het schonere liquid natural gas, of LNG. 

Project

Het project richt zich op het vergaren van kennis omtrent de vervanging van motoren op bestaande schepen. Het doel is om standaarden te ontwikkelen met behulp waarvan bestaande schepen zo omgevormd kunnen worden dat ze straks (deels) op LNG als brandstof kunnen varen. Maar wel op een manier die aan de richtlijnen van de autoriteiten voldoet.
Die transitie kan op twee manieren: 'single fuel' (waarbij alleen LNG als brandstof wordt gebruikt) of 'dual fuel' (waarbij het gebruik van LNG wordt afgewisseld met gasolie). In het laatste geval is het van belang om een tot een hoog gehalte van het relatief schone LNG te komen.

Resultaat

Een standaard ontwikkelen: hoe kunnen bestaande schepen zo worden omgebouwd dat ze kunnen overstappen op LNG als brandstof, op een manier waarmee de autoriteiten akkoord zullen gaan en die economisch verantwoord is. Zo'n standaard is nodig om de markt te openen voor LNG als brandstof voor schepen. Het gebruik van LNG als 'single fuel' brengt de uitstoot van CO2 met 20 tot 30% omlaag in vergelijking met het gebruik van gasolie(diesel).