A014 Research program LNG material and construction

Terugdringen van de infrastructurele kosten die gepaard gaan met de transitie naar LNG als transportbrandstof.
 

Projectpartners

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Vloeibaar aardgas (LNG) wordt gezien als één de van nieuwe, schonere brandstoffen voor de transportsector.  De ondersteunende infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan tankstations) die daarvoor nodig is, vergt hoge investeringen. Op dit moment is de benodigde investering voor een LNG-tankstation vier keer zo hoog als voor een regulier tankstation. Goedkopere alternatieven zijn daarom hard nodig. Kennis over de toepassing van alternatieve materialen en constructiemethoden schiet op dit moment tekort.

Project

TNO en Universiteit Twente zullen in dit onderzoeksprogramma alternatieven onderzoeken die de investeringkosten voor ondersteunende LNG-infrastructuur omlaag kunnen brengen. Alternatieve materialen en constructiemethoden, zoals cryogenic laminates en multi-composites, zijn de sleutel om investeringen in LNG-infrastructuur in de toekomst rendabel te maken. Uiteraard moeten die alternatieven wel een veilig en schoner gebruik van LNG garanderen.

Het onderzoeksprogramma bestaat uit vier projecten:
0. Inventarisatie;
1. Fundamenteel onderzoek naar een nieuw concept voor alternatieve constructiemethoden;
2. Toegepast onderzoek; testen en kwalificatie van nieuwe materialen.
3. Experimentele validatie.

Resultaat

Beoogd resultaat is het ontwikkelen van alternatieven die op termijn een goedkopere ondersteunende LNG-infrastructuur mogelijk maken. Op de korte termijn gaat het om het aandragen van alternatieve materialen en constructiemethoden. Op langere termijn moeten de alternatieven op kleine schaal veilig en betrouwbaar toe te passen zijn. Het onderzoek draagt direct bij aan een veiligere, betrouwbaardere en kosteneffectievere LNG-infrastructuur, en daarmee aan een lagere CO2-emissie.