LNG applications for Short Sea Shipping

Wat voor mogelijkheden biedt LNG als brandstof in de short sea shipping sector?

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Eindrapportage

Dit project is inmiddels afgerond. Een uitgebreide eindrapportage, in het Engels, vindt u hier. (pdf)

Meer dan 40% van alle transport binnen de EU vindt plaats over zee. De Nederlandse short sea shipping sector is met zo'n 1000 short sea schepen de tweede speler achter marktleider Duitsland. De internationale druk op de scheepvaart om minder schadelijke stoffen uit te stoten is groot. LNG als alternatieve brandstof voor zware olie of gasolie biedt daartoe potentiële mogelijkheden. Maar die mogelijkheden en praktische implicaties zijn voor veel partijen in de branche nog onduidelijk.

Project

Over de hele linie (van toeleveringsketen tot rederijen) liggen er nog veel uitdagingen om te komen tot een breed gebruik van LNG op short sea schepen. Het project behelst een haalbaarheidsonderzoek dat het vraagstuk, wat voor mogelijkheden LNG als brandstof in de short sea shipping sector biedt, integraal benadert. Daarmee steunt het de ontwikkeling van een LNG-toeleveringsketen voor de sector.

Het project bestaat uit vijf deelprojecten. 

WP1 – Projectmanagement: het grote aantal partijen vereist een effectieve coördinatie.
WP2 – 'State of the art': op de basis van beschikbare data worden technische uitgangspunten in kaart gebracht. Denk aan operationale aspecten, veiligheidsaspecten, LNG-infrastructuur, – distributie en –prijzen.
WP3 – Business cases: zoals LNG-opslagsystemen.
WP4 – Systeemdesign voor Short Sea Shipping.
WP5 – Economische analyse, evaluatie en rapportage van de resultaten.

Resultaat

Duidelijke conclusies en aanbevelingen over de ontwikkeling van een LNG-toeleveringsketen: van LNG-terminals tot het operationeel gebruik op short sea schepen. Daarmee kan het project bijdragen aan een drastische vermindering van schadelijke emissies op short sea schepen. Wat betreft de economische impact: de Nederlandse markt voor het implementeren van LNG-installaties op nieuwe short sea schepen wordt geschat op 50 miljoen euro per jaar.