LNG Calibration facility

Ontwikkeling van kalibratiefaciliteit voor de LNG-stroom

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Vergeleken met andere grondstoffen is de onzekerheid over de gemeten energie van LNG hoog. Betrouwbare, nauwkeurige en algemeen aanvaarde meetmethoden zijn een eerste vereiste voor de handel in goederen. Er zijn voor de LNG-distributie nog geen meetstandaarden ontwikkeld. De LNG-industrie heeft zich tot doel gesteld om de meetnauwkeurigheid te verbeteren, om financiële risico’s te verminderen en de massa- en energiebalans te optimaliseren. Het ontwikkelen van een kalibratiefaciliteit voor de LNG-stroom is een cruciale stap om de kleinschalige distributieketen van lng te ontwikkelen.

Project

Dit project focust op het ontwikkelen van een mid-scale kalibratiestandaard voor massastroommeters tot 200 m3/h (1300 kg/min). Het project dekt ontwerp, bouw, constructie, functioneel testen en validatie van de kalibratiestandaard. Het systeem wordt geïnstalleerd bij Gasunie, waar het wordt gevalideerd met water, vloeibaar stikstof en LNG. Vervolgens kan de kalibratiecurve voor een reeks stroommeters worden vastgesteld. Met de opgedane kennis en ervaring kunnen nieuwe ISO-standaarden worden ontwikkeld.

Doel

Het project faciliteert de uitrol van LNG als transportbrandstof. Grootschalig gebruik van LNG als brandstof in Nederland kan leiden tot een potentiele CO2-reductie van 1 miljoen ton per jaar. Met de nieuwe kennis kan de infrastructuur voor LNG als brandstof worden uitgebreid, zowel binnen als buiten Nederland.