A010 Technical Feasibility study for a small-scale LNG composition and level sensor

Ontwikkeling van meetapparatuur die de exacte samenstelling van LNG vaststelt voordat het de motor in gaat.

Projectpartners

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Het gebruik van LNG als brandstof in de transportsector brengt potentiële problemen met zich mee. Sommige benzinemotoren hebben moeite met de uiteenlopende samenstelling die LNG kan hebben. Bij gebruik door trucks of schepen kan dit bijvoorbeeld leiden tot: het uitvallen van de motor, verminderde prestaties of hogere emissies. Het meten van de samenstelling van LNG is vooralsnog niet efficient genoeg: ofwel de metingen kunnen niet real-time gebeuren, ofwel de methode is te duur.  Dit gemis kan een 'show stopper' zijn voor de introductie van LNG als brandstof in de transportsector.

Project

In dit project wordt nieuwe meetapparatuur ontwikkelt die de samenstelling en het niveau van LNG real-time kunnen vaststellen. Doel van het project is tweeërlei:
1. het achterhalen van de fundamentele principes voor het meten van:
a. de samenstelling van LNG 
b. het niveau van LNG in opslagtanks

2. het ontdekken van technologie die bestand is tegen de cryogene omstandigheden waaronder de meetapparatuur en de interface moeten functioneren.

De haalbaarheidsstudie zal bestaan uit:
– een 'desktop study';
– een 'conceptual design study' voor een LNG-meter in opslagtanks;
– de demonstratie van de meetapparatuur in een testomgeving bij HSH.

Beoogd resultaat

Een testversie van meetapparatuur die in staat is om real-time de samenstelling en het niveau van LNG in een opslagtank vast te stellen. De testversie wordt op kleine schaal ontwikkeld, maar moet breed toepasbaar zijn tegen lage kosten. Voor een brede acceptatie van het schonere LNG als brandstof in de transportsector is het kunnen meten van de LNG-samenstelling essentieel.