LNG Bunker Tank Safety

Vergaren van kennis over de veiligheid van LNG-bunker tanks in het geval van ongelukken

Eindrapportage

Dit project is inmiddels afgerond. Een uitgebreide eindrapportage, in het Engels, vindt u hier. (pdf)

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

De kennis over de risico's met het vervoer van LNG over water beperkt zich tot LNG carriers. Voor dit type zijn enkele veiligheidsvoorschriften bekend. LNG bunkerschepen zijn echter onvergelijkbaar met LNG carriers: ze vervoeren veel meer LNG en doen dit in dubbelwandige cryogene tanks, waarin de LNG onder druk wordt bewaard. Als het gaat om de risico's in het geval van botsingen of strandingen is hierover in de literatuur zeer weinig bekend.

Project

In het project staat het vergaren van kennis over de veiligheid van LNG-bunker tanks in het geval van ongelukken (botsingen, strandingen, vallende voorwerpen) centraal. De 'crash eigenschappen' onder cryogene omstandigheden van de twee soorten staal waaruit LNG-tanks worden vervaardigd, zullen door middel van testen worden onderzocht.

Doel

Het vinden van een calculatiemethode die het 'crash gedrag' van bunker tanks onder cryogene omstandigheden kan voorspellen. Gebrek aan data over de veiligheid van LNG-vervoer via cryogene tanks is momenteel een groot probleem. Autoriteiten weigeren daardoor regelmatig vervoer van LNG over water. Met de uitkomst van dit project krijgen zij meer inzicht over de veiligheidscondities. Dat maakt het gebruik van LNG voor de scheepvaart aantrekkelijker.