Advanced LNG Apprentice Training Program

Ontwikkeling van opleidingen en trainingsprogramma's om kennis van LNG te verbeteren.

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Als gevolg van de toename van transport op zee en het daarmee samenhangende gebruik van LNG wordt wereldwijd een groot tekort aan geschoold personeel met specifieke kennis over LNG verwacht. Met de geplande start van de Nederlandse (LN) G rotonde wordt dit tekort alleen maar nijpender. Hoewel de kwaliteit van Nederlandse bemanningen en zeevaartscholen hoog is, is de LNG-industrie vrij nieuw voor het Nederlandse maritieme cluster. Samenwerking van scholen en bedrijfsleven is daarom nodig om de expertise in huis te halen die ervoor zorgt dat Nederland blijvend kan concurreren met de wereldwijde gasindustrie

Project

In dit project worden innovatieve opleidingen en trainingsprogramma’s ontwikkeld. Ook wordt er extra accommodatieruimte aan boord van nieuwe LNG-tankers voor leerwerkplekken gecreëerd. Doel is om zowel MBO- en HBO-studenten als hun docenten nieuwe praktische vaardigheden te leren op het gebied van LNG-transport. Om het trainingseffect te vergroten wordt ook het personeel op de tankers getraind in didactische vaardigheden. De rotatie van leerlingen wordt geoptimaliseerd. Daarnaast wil de STC-Group een LNG-minor voor de HBO zeevaartschool starten. Opgedane kennis op het gebied van LNG wordt ook ingezet voor de haven en petrochemische onderwijsprogramma’s van scholen.

Het project bestaat uit vijf onderdelen:

1. Leerwerktraject op de korte vaart, kleinschalige LNG
2. Programma om de educatieve vaardigheden van officieren te verbeteren
3. Ontwikeling van een LNG-stageboek dat wordt gevolgd door MBO- en HBO-studenten
4. Ontwikkeling van een geavanceerd leerwerkprogramma voor studenten en docenten op LNGtankers
5. Een upgrade van de geavanceerde cargo minor voor Maroff-studenten

Resultaat

Het economische effect van dit project voor zowel de Nederlandse economie en de industrie als geheel is groot. Het creëren van een constante stroom aan goed opgeleid personeel maakt de geplande groei van de Nederlandse LNG-industrie mogelijk.