Substitution of marine diesel fuel by LNG

Pilotstudie ombouwen scheepsmotor naar gebruik LNG.

Eindrapportage


Dit project is inmiddels afgerond. Een uitgebreide eindrapportage vindt u hier. (pdf)

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Een groot deel van de scheepvaart in de zwavel emissie controle gebieden (SECA) zal op termijn moeten voldoen aan strengere regels op het gebied van zwavelemissie. Met het oog op deze regelgeving overweegt rederij Anthony Veder de motoren van bestaande schepen zodanig aan te passen dat voortstuwing met LNG mogelijk is. 

Project

Doelstelling van de pilotproject is kennis op te doen over de technische en economische haalbaarheid van aanpassing van bestaande schepen. Meer specifiek wordt in dit project de bestaande hoofdmotor van het schip Coral Carbonic omgebouwd. Het gaat om een MDO enkele brandstof MAK 6M25. Na aanpassing zal de brandstof bestaan uit een mix van LNG en MDO. Behalve de ombouw van de motor worden ook LNG-bunker tanks en een LNG brandstof systeem geïnstalleerd.

Resultaat

Deze pilot levert veel kennis op over de economische haalbaarheid van aanpassing van bestaande motoren naar LNG aangedreven motoren. De huidige kennis met betrekking tot ombouw van motoren is vooral gericht op binnenvaartschepen. De pilot moet een belangrijke impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de LNG bunkering infrastructuur. Een geslaagde pilot zal het marktpotentieel voor “small scale” LNG verhogen.