A020 ArenaRed maakt binnenvaart schoner en zuiniger

Ombouwen van huidige scheepvaartmotoren naar "dual-fuel", geschikt voor LNG en Bio-LNG.

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Grootschalig gebruik van LNG in de (binnen)scheepvaart is echter alleen mogelijk wanneer de LNG infrastructuur voorhanden is én er schepen zijn die op LNG kunnen varen. Succesvolle introductie van LNG is dus alleen mogelijk als het “kipei” problematiek doorbroken wordt; dit kan door het stimuleren van “retrofit” dual-fuel motortoepassingen.

Project

Het binnen de levensduur vervangen van dieselmotoren door mono-fuel gasmotoren is een (te) kostbare zaak; in het algemeen is mono-fuel gas alleen bij nieuwbouw interessant. Een goed alternatief voor de mono-fuel gasmotor is een dual-fuel gasmotor. Deze motor gebruikt naast LNG een kleine hoeveelheid diesel, waarmee het gas wordt ontstoken. Een dual-fuel motor heeft als bijkomend voordeel dat er altijd naar volledig dieselgebruik kan worden omgeschakeld, bijvoorbeeld in het geval dat de infrastructuur hapert. 

Doel van het project is het ontwikkelen van een retrofit motormanagementsysteem (ArenaRed High Efficiency FlexFuel Engine Management System) o.a. toepasbaar op motoren zoals gebruikt in de scheepvaart. Huidige verkrijgbare retro-fit dual-fuel systemen zijn gebaseerd op conventionele technologie, waardoor het motorrendement, de uitlaatgasemissie en het omgaan met de sterk wisselende kwaliteit van het LNG, verre van optimaal is.

Het project wordt uitgevoerd in drie fasen:

- Fase 1 – research: Studie van de technische en economische haalbaarheid en plan van aanpak.
- Fase 2 – R&D op representatieve ééncilinder testmotor: Ontwikkeling van flexfuel concept en ontwikkelen van een prototype gasdoseersysteem.
- Fase 3a – R&D met full-scale testmotor: Functionele test nieuwe hardware  fullscale system en testen hiervan op de te ontwikkelen testfaciliteit.
- Fase 3b – R&D met full-scale testmotor: Uitgebreide test + ontwikkeling diagnostics en betrouwbaarheid.
- Fase 4 – Schip: Productie versie: ontwikkeling productierijp systeem, inbouw in schip en duurbeproeving van systeem.

Resultaat

Met de ontwikkeling van de innovatieve en milieuvriendelijke opvolger van de huidige retrofit dual-fuel systemen, kan in de scheepvaartsector een grote stap gezet worden in de richting van substitutie van conventionele brandstof door LNG en Bio-LNG.

Met subsidie van het innovatiecontract kan namelijk de transitie via relatief schone dual-fuel technologie plaatsvinden. Zodra schepen op LNG kunnen varen zal de benodigde infrastructuur “vanzelf” opgebouwd gaan worden. Er is een potentieel volume van zo’n duizend schepen opererend in de omgeving van de Rijn, die in een geschatte periode van zeven jaar uitgerust kunnen worden met het ArenaRed retrofit dual-fuel systeem.