Fracture initiation fracture growth, fluid flow and particle transport

Binnen dit onderzoek wordt gezocht naar manieren om de risico’s van het winnen schaliegas door gecontroleerde fraccing te verkleinen.

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Schaliegas vormt mogelijk een grote nieuwe aardgasbron in Nederland en Europa. Vanwege de extreem lage doorlatendheid van de schalies waarbinnen het gas is opgesloten, is winning alleen mogelijk door het aanbrengen van kunstmatige kanaaltjes in de schalies op grote diepte. Dit wordt fraccing genoemd. Het succes van fraccing is niet altijd gegarandeerd en bovendien niet zonder risico. Een beter begrip van de problemen met fraccen is binnen Europa en Nederland is urgenter dan in Noord-Amerika. Vanwege de relatief hogere kosten en de grotere bevolkingsdichtheid kunnen we ons geen mislukkingen zoals milieuschade veroorloven. 

Project

Alleen door de scheurvorming zo goed mogelijk te voorspellen, kan schaliegas binnen Europa succesvol worden uitgevoerd. Het doel van deze studie is dan ook om een model te ontwikkelen dat de scheurgroei kan voorspellen. Het model kan vervolgens worden ingezet om het scheurnetwerk geometrisch te optimaliseren voor maximale gasproductie en minimale milieuschade. Ook wordt de scheurvorming in het laboratorium bestudeerd via kleinschalige experimenten. Tenslotte richt het onderzoek zich op het toevoegen van additieven (viscosifiers) waarmee de fraccingvloeistof kan worden aangepast aan de reservoircondities.

Resultaat

Dit onderzoek heeft een enorme potentie, omdat het de kans op het succesvol winnen van nieuwe onconventionele aardgasbronnen sterk vergroot. Bovendien zal een succesvolle techniek ongetwijfeld ook buiten Europa gaan worden toegepast. Alleen al omdat op deze manier het huidige (hoge) injectiewaterverbruik effectief kan worden gereduceerd.