Tough gas targeting through high-resolution geological characterization of fine-grained sedimentary rock

Identificeren van potentiële reservoirs van onconventioneel gas, middels te ontwikkelen voorspellende modellen.

Eindrapportage


Dit project is inmiddels afgerond. Een uitgebreide eindrapportage vindt u hier. (pdf)

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

De conventionele olie- en gasreservoirs in de noordwest Europese gasprovincie zijn voor een groot deel gewonnen. Voor de nabije toekomst wordt een gestage afname van de voorraden verwacht. Recente studies geven aan dat fossiele fijnkorrelige rivierafzettingen dunne maar lateraal uitgestrekte poreuze intervallen kunnen bevatten met een groot potentieel aan onconventioneel gas.

Project

Het doel van het huidige onderzoekproject is om de geologische randvoorwaarden vast te stellen voor het vóórkomen van gas in fossiele fijnkorrelige rivierafzetting. Deze randvoorwaarden zullen worden bepaald door ontwikkeling en integratie van:
1. multivariate statistische modelleringstechnieken;
2. proces-gestuurde modellen van sedimenteigenschappen (zoals de mineralogie, de processen van afzetting en latere verandering (diagenese) van het sediment), en;
3. sedimentaire modellen gebaseerd op geologische veldstudies van moderne fijnkorrelige riviersystemen.

Resultaat

Als het project wordt uitgebreid met vier jaar kunnen we de meest geschikte geologische intervallen in de Nederlandse ondergrond identificeren door middel van te ontwikkelen voorspellende ruimtelijke geologische modellen. Deze modellen bevatten gedetailleerde informatie over de grootte, vorm, connectiviteit en ruimtelijke stapeling van de potentiële reservoireenheden, evenals over de interne heterogeniteit in porositeit en permeabiliteit.