Enhanced Gas Recovery

De levensduur van gasvelden verlengen middels injectie van inert gas.

Projectpartners

Eindrapportage


Dit project is inmiddels afgerond. Een uitgebreide eindrapportage vindt u hier. (doc)

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

De meeste gasvelden in Nederland naderen het einde van hun levensduur. Het injecteren van een inert gas als N2 or CO2 is een manier om de gasproductie uit deze velden te verlengen. Er moet worden gezocht naar geschikte velden om het inerte gas te testen. Uiteindelijk selecteren de projectpartners één gasveld voor verdere analyse.

Project

Het project bestaat uit vier fases:
1. Identificatie van gunstige geotechnische eigenschappen voor EGR-kandidaten. TNO zal een literatuurstudie over EGR-kennis voorbereiden. Op basis van deze studie en een volledig reservoir engineering oordeel, zullen reservoireigenschappen worden geïdentificeerd die de toepassing van Enhanced Gas Recovery bevorderen.
2. Identificatie van geschikte kandidaat EGR-velden in Nederland
3. Overstromingen experiment in combinatie met numerieke simulaties. Als onderdeel van het project zal een experimenteel programma worden ontwikkeld met Panterra Geoconsultants. De uitvoering van dit programma wordt uitgevoerd als onderdeel van een ander TNO-programma, het CATO-2 programma.
4. Reservoir simulaties om het effect van EGR voor een bepaald reservoir te voorspellen. Na overleg met de programmadeelnemers wordt een geschikt kandidaatveld geselecteerd voor verdere analyse.

Resultaat

Het effect van EGR wordt vergeleken met de verwachte conventionele end-of-life productie van het gasreservoir. Indien succesvol kan EGR worden ingezet om de gasproductie van geschikte velden te verlengen met productiewinst als gevolg.