Experimental Foam incluence evaluation

Vergroten van kennis over schuimmiddelen verlengt de levensduur van gasputten.

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Als in oudere gasputten de druk afneemt, kan mee geproduceerd water of condensaat niet langer door de gasstroom worden afgevoerd. Deze vloeistoffen verzamelen zich onderin de gasput, waardoor de gasstroom afneemt of zelfs helemaal stopt. Veel gasputten in Nederland en de Noordzee zijn in deze laatste periode van productie. De gasstroom is in veel putten al danig afgenomen en zal op (korte) termijn stoppen. Een van de meest veelbelovende technieken om dit probleem te tackelen is het gebruik van schuimmiddelen om water uit de gasstroom te voeren.

Project

Een van de meest veelbelovende oplossingen is het gebruik van schuimmiddelen, oftewel oppervlakte actieve stoffen. Door het gebruik van deze middelen kan het water makkelijker met de gasstroom uit de put gevoerd worden. Naast de fundamentele vragen op het gebied van de invloed van oppervlakte-actieve stoffen op meerfase-stroming, is er nog een aantal uitdagingen met betrekking tot praktische zaken. Denk aan de selectie en het toepassen schuimmiddelen:

1. Verschillende toeleveranciers gebruiken verschillende tests om schuimmiddelen te selecteren. Hierdoor is het vergelijken van testresultaten en het selecteren van schuimmiddelen door gasproducenten moeilijk.
2. De voorspellende waarde van deze tests met betrekking tot het verwachte effect op de productie in de werkelijkheid is laag.
3. Hoeveelheden en doseermethoden voor schuimmiddelen worden vastgesteld op basis van ‘trial-and-error’. Dit is vooral in offshore situaties onwenselijk waar het lozen van afvalstromen die olie en/of schuimmiddelen bevatten aan strenge regels is gebonden.

Doelstelling

In dit project zal een gestandaardiseerde testmethode worden ontwikkeld (nieuwe industrie standaard) voor de selectie van schuimmiddelen waardoor:

• de selectie van schuimmiddelen beter aansluit bij de resultaten in de praktijk.
• verschillende schuimmiddelen onderling beter kunnen worden vergeleken.