Tough Gas WP1.4 - UU

Hoe kunnen microporiën beter met elkaar worden verbonden? Dat zou de toestroom van schaliegas naar breuken en barsten verbeteren.

Eindrapportage


Het project is inmiddels afgerond. Een uitgebreide eindrapportage vindt u hier. (pdf)

 

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Schaliegas zit opgesloten in slecht met elkaar verbonden microporiën die in de matrix van de schalie aanwezig zijn. De bulk permeabiliteit van schalies is zo laag dat gasproductie uit dit gesteente niet mogelijk is zonder het breken van het gesteente. Dit breken van het gesteente om gasproductie toe te staan wordt ‘fraccing’ genoemd. Dit gebeurt door het onder hoge druk injecteren van vloeistoffen in het gesteente. Hierdoor ontstaat een radiaal netwerk van open breuken or barsten waar het gas doorheen kan stromen. Deze fracs verbinden ook bestaande (natuurlijke) breuken en zorgen dus voor een algeheel hogere permeabiliteit rond de injectie/productieput. Het blijft echter een probleem dat de permeabiliteit van het gesteente tussen zowel de nieuwe als bestaande breuken nog steeds laag is.

Project

Dit project wil een methode ontwikkelen om microporiën in de matrix van gas-schalies beter met elkaar te verbinden. Dit zou weer moeten leiden tot een snellere toevoer van schaliegas naar het netwerk van bestaande en geïnduceerde barsten om de injectie/productieput. Om dit te bereiken combineert het project kennis en onderzoek op drie gebeden: recent ontdekte relaties tussen de gas- en waterinhoud (sorptiecapaciteit) van schalies en vergelijkbare gesteentes; de uitzet-, krimp- en mechanische eigenschappen van deze gesteentes; en de spanningstoestand van het gesteente. De resultaten van dit onderzoek worden ingezet om nieuwe mechanische-, gas-vloeistof injectie-, en thermische methodes te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om de schalie tussen de bestaande en geïnduceerde breukjes meer permeabel te maken. Naar verwachting kunnen deze methodes binnen 4 à 5 jaar worden toegepast in test-velden.

Resultaat

Een verbeterde connectiviteit van microporiën is een belangrijke stap voorwaarts. Dit project kan een belangrijke bijdrage leveren aan een substantiële stijging van de winning van schaliegas in zowel Nederland als Europa. Met onze voorgestelde methode kan een dubbele hoeveelheid schaliegas worden gewonnen ten opzichte van de huidige methodiek van ‘fraccing’. Dit lijdt tot grote economische voordelen voor de maatschappijen die betrokken zijn bij de winning van schaliegassen.