Het energietransitiemodel geschikt maken voor educatieve workshops

Hoe kan de feitelijke kennis over energietransitie worden vergroot en verspreid, en hoe kan het Energietransitiemodel hier een rol in spelen?

Hoofdlijn G-A-S


Met het thema Gasvoorziening: Acceptatie in de Samenleving, kortweg G-A-S, wordt geprobeerd de communicatie tussen de burger en elke instantie die bij gas is betrokken, te verbeteren. Er bestaan onder de mensen vaak vragen en twijfels, die door middel van gedegen informatieverstrekking kan worden voorkomen. Middels G-A-S wil TKI Gas de afstand tussen alle betrokkenen verkleinen.

Mensen vinden het moeilijk om inhoudelijk en in context een bepaald thema binnen de energietransitie te bespreken. Neem als voorbeelden: de energietransitie in de gebouwde omgeving of de rol van groengas in de toekomstige energiemix. Quintel Intelligence maakt speciale versies van het Energietransitiemodel die deze thema’s inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden om discussies betreffende de onderwerpen te faciliteren. 

Project

Door middel van workshops met politici en mensen uit het bedrijfsleven en educatieve events proberen de projectpartners de feitelijke kennis over energietransitie en de rol van groengas en  aardgas als transitiebrandstof in het bijzonder, te vergroten. Tijdens de workshops/events zullen deelnemers met gebruik van de interactieve themaversies van het Energietransitiemodel van Quintel in discussie gaan over bepaalde thema’s binnen de energietransitie.

Resultaat

Het project helpt via een discussieplatform de energietransitie te versnellen en discussies over bepaalde vraagstukken aan te zwengelen.