Open source maken van ETM en validatieboard opzetten

Hoe kan het energietransitiemodel voor gebruikers zo betrouwbaar mogelijk worden gemaakt?

Hoofdlijn G-A-S


Met het thema Gasvoorziening: Acceptatie in de Samenleving, kortweg G-A-S, wordt geprobeerd de communicatie tussen de burger en elke instantie die bij gas is betrokken, te verbeteren. Er bestaan onder de mensen vaak vragen en twijfels, die door middel van gedegen informatieverstrekking kan worden voorkomen. Middels G-A-S wil TKI Gas de afstand tussen alle betrokkenen verkleinen.

Een Energietransitiemodel dat correct en bruikbaar is voor gebruikers is op zich niet voldoende. Gebruikers moeten ook vertrouwen hebben dat het model correct is. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het model open source te maken en door meerdere partijen met verstand van zaken te betrekken bij de toetsing en de ontwikkeling van het model.

Project

Doelstelling van het project is tweeledig. Enerzijds wordt in dit project geprobeerd het energietransitiemodel open source te maken, zodat gebruikers de energietransitie in hun eigen gebieden kunnen modelleren. Zo kan de energietransitie worden versoepeld en versneld. Daarnaast wordt een extern validatiesysteem opgezet om de juistheid van het model te kunnen blijven toetsen.

Resultaat

Het gevolg is meer ondersteuning van het energiedebat in een bepaald gebied als het gaat om de transitie naar een meer duurzame samenleving. Een Energietransitiemodel dat betrouwbaar is en ook zo gepercipieerd wordt, kan een versnelling van een zinvolle besluitvorming opleveren. Bovendien levert een energietransitie die met kennis van zaken wordt uitgevoerd werkgelegenheid op, vermijdt onnodige investeringen en levert een betrouwbaar energiesysteem op.