B2B Crossmediaal platform Watt Nu

Meer draagvlak Energietransitiemodel via B2B Crossmediaal platform Watt Nu.

Eindrapportage


Quintel heeft met bovengenoemde partners het innovatieve platform Watt Nu ontwikkeld om feiten een grotere rol te laten spelen in het energietransitiedebat. Wekelijks maakten 27 deskundigen en prominenten uit de politiek, milieubeweging en het bedrijfsleven met het Energietransitiemodel een scenario voor 2030. Deze scenario’s werden besproken tijdens 12 Watt Nu tv-afleveringen die totaal 2,9 mln. keer zijn bekeken. De scenario’s zijn daarnaast verspreid en besproken op websites, social media en kranten.

Conclusie

Het innovatieve Watt Nu crossmediaal platform is geslaagd in zijn doelstelling om het Energietransitiemodel onder de aandacht te brengen, als tool om objectieve politieke en publieke discussie omtrent energietransitie te ondersteunen. De deelnemers hebben hier aan bijgedragen door hun prominente rol in de politiek, milieubeweging of het bedrijfsleven, of hun deskundigheid op gebied van energie en andere gerelateerde vakgebieden. Op alle gebruikte media (TV, social media, websites, nieuwsbladen) hebben de scenario’s tot discussies geleid en mensen bereikt.

Onderzoek zal uitwijzen of Watt Nu en energietransitie ook in bekendheid is toegenomen onder de Nederlandse bevolking en wellicht hoe deze twee in relatie staan tot elkaar. Een nog groter publiek zou wellicht bereikt kunnen worden door in een volgend seizien van Watt Nu te kiezen voor deelnemers die praktisch bezig zijn met energietransitie en te werken aan een meer commerciële insteek van discussie.

Hoofdlijn G-A-S


Met het thema Gasvoorziening: Acceptatie in de Samenleving, kortweg G-A-S, wordt geprobeerd de communicatie tussen de burger en elke instantie die bij gas is betrokken, te verbeteren. Er bestaan onder de mensen vaak vragen en twijfels, die door middel van gedegen informatieverstrekking kan worden voorkomen. Middels G-A-S wil TKI Gas de afstand tussen alle betrokkenen verkleinen.

Nederlanders krijgen geen vak Energiekunde op school. Daarom weet bijna iedereen te weinig van het onderwerp om een feitelijke discussie te kunnen voeren. Energie speelt echter een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven en de energietransitie is een ontwikkeling waar iedereen mee te maken krijgt. Er wordt op verschillende manieren geprobeerd meer mensen te bereiken, zo ook middels het platform 'Watt nu'.

Project

Doel van het project is om op innovatieve wijze 150.000 tot 250.000 mensen per week te bereiken in 13 weken tijd. Dit vindt plaats via de inzet van het totaal nieuwe crossmediale format en platform ’Watt Nu’ dat in de afgelopen drie jaar is ontwikkeld. Volgens het format zullen een tweetal prominenten uit de politieke sector, de milieubeweging of het bedrijfsleven met het Energietransitiemodel wekelijks een scenario maken voor 2030. Vervolgens wordt dit scenario geanalyseerd en worden de opvallende verschillen en overeenkomsten in de scenario’s besproken in de studio onder leiding van een presentator die deskundig in het onderwerp is. De beelden van dit gesprek worden via verschillende media verspreid en ook de ingevulde scenario’s worden ter inzage verspreid.

Doel

Het project streeft naar een breder draagvlak voor het Energietransitiemodel. Er wordt op een vernieuwende wijze vanuit de mediasector een bijdrage geleverd aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit levert op termijn een hogere inzet van energievormen op die ook lokaal meer werkgelegenheid opleveren.