Sweet spot identification project 1

Een workflow ontwikkelen die locatie en omvang van zogenaamde ‘sweet spots’ in schaliegas beter kan voorspellen.

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Schaliegas is in potentie een grote nieuwe aardgasbron in Nederland. Of gas aanwezig is in schalie hangt af van verschillende factoren. Denk aan type en hoeveelheid aanwezige organische stof, porositeit, permeabiliteit en druk/ temperatuur geschiedenis van het gesteente. Als ergens wel schaliegas is, hangt het succesvol fraccen van het gesteente voor gaswinning vervolgens af van de mineralogie van de rots. De kennis en gegevens over schaliegas en niet-conventionele methodes om het te winnen zijn echter beperkt.

Project

In dit project wordt gedetailleerde kennis opgedaan over de verticale en laterale verdeling van reservoireigenschappen. Deze zijn namelijk indicatief voor de potentiële hoeveelheid gas, de zogenaamde sweet spots. Hierbij wordt een volledige set van gegevens en methoden geïntegreerd die zich richt op het identificeren en het karakteriseren van sweet spots en het voorspellen van reservoirgedrag. Daarnaast moeten niet-conventionele methoden worden ontwikkeld om schaliegaswinning te optimaliseren en de productierisico’s in te perken, waardoor economische ontwikkeling mogelijk wordt.

Doel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een workflow waarmee locatie en omvang van sweet spots in schaliegas geïdentificeerd kunnen worden. Hiermee is het mogelijk om het potentieel van winbare schaliegas beter in te schatten. De workflow wordt getest op de beschikbare Posidonia-data en -kennis uit de Nederlandse ondergrond en op een analoge outcrop in Duitsland.