Clay Swelling fase 0

In hoeverre speelt kleizwelling een rol in een specifiek type reservoirs in Nederland waar hydraulic fracturing wordt toegepast?

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Hydraulic fracturing wordt toegepast om gasproductie te verbeteren. Echter, bij dit proces kunnen kleimineralen in de poriën rond de ‘frac’ gaan zwellen als gevolg van interactie met de fracturing vloeistof. Dit reduceert de winst in productiviteit van hydraulic fracturing.

Project

In dit project worden de factoren die invloed hebben op kleizwelling in kaart gebracht voor een specifieke set gasreservoirs in Nederland. Onder deze factoren vallen de distributie van kleimineralen in de poriën rond de ‘frac’, de gebruikte vloeistoffen en reservoircondities. Op basis hiervan wordt een evaluatie gedaan van mogelijke kleizwellingsmechanismes, zodat een inschatting kan worden gemaakt van het effect hiervan op permeabiliteit en op de uiteindelijk gasproductie.

Het onderzoek is losgekoppeld van andere factoren die een invloed kunnen hebben op de productiviteit na fracturing.