Integrated compression solutions

Langere levensduur gasputten dankzij wellhead compressie.

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Als in oudere gasputten de druk afneemt, kan mee geproduceerd water of condensaat niet langer door de gasstroom worden afgevoerd. Deze vloeistoffen verzamelen zich onderin de gasput, waardoor de gasstroom afneemt of zelfs helemaal stopt. De gasstroom is in veel putten in Nederland en de Noordzee al danig afgenomen en zal op (korte) termijn stoppen. Een techniek om de levensduur van gasvelden te verlengen is wellhead compressie.

Project

Wellhead compressie is een techniek om de levensduur van verouderde gasvelden te verlengen. Dit project doet een desk onderzoek op basis van computersimulaties, literatuuronderzoek en interviews met deelnemers. Twee compressor studiecases worden getoetst op betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en praktische toepasbaarheid. Bovendien zullen bijbehorende componenten en processen, bijvoorbeeld aandrijving en fasescheiders, worden onderzocht op toepasbaarheid voor een beperkt aantal cases.

Resultaat

Het uiteindelijke doel is een techniek te vinden die zorgt voor een hogere gasopbrengst met wellhead compressie als basis. Wellhead compressie zorgt voor een lagere verlatingsdruk. Dit is de druk waarbij een put niet meer rendabel opereert.