Innovative water management and green fraccing fluids

Ontwikkeling technologie voor de zuivering en het hergebruik van grote hoeveelheden terugspoelwater van hydraulisch fractureren.

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Om schaliegas uit gesteente vrij te laten komen, worden gaten geboord die vervolgens onder hoge druk worden ingespoten met grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën. Dit wordt ook wel hydraulisch fractureren of fraccen genoemd. 

Project

In dit project wordt een innovatieve technologie ontwikkeld voor de zuivering en het hergebruik van grote hoeveelheden terugspoelwater van hydraulisch fractureren. Het project bestaat uit drie fasen. In dit eerste deel wordt een selectie gemaakt van geschikte technologieën voor behandeling en hergebruik van terugspoelwater bij de winning van onconventioneel gas. Ook wordt een conceptueel ontwerp opgesteld van één of meerdere geschikte technologieën. De technologie zal moeten voldoen aan technisch-economische randvoorwaarden op het gebied van energieverbruik en operatie- en investeringskosten.

Resultaat

Het uiteindelijke doel is om na fase drie een succesvol pilotonderzoek met een geschikte technologie op locatie te hebben afgerond. Indien een pilotonderzoek in Nederland niet mogelijk is, wordt gezocht naar een andere locatie in Europa.